Vizyonumuz

Meke Süt olarak üreticisi ve tedarikçileriyle birlikte büyümeyi, tüketicisi ile bütünleşerek uluslararası alanda söz
sahibi olan bir dünya markası olmayı, çalışanlarıyla birlikte karlılığını ve verimliliğini arttırmayı ana hedefi olarak 
belirlemiştir. Meke olarak felsefemiz, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevre ve doğaya önem veren, 
insan kaynağını dikkatle değerlendiren, her zaman çalışmaları ile kendini ve ürünlerini geliştiren bir grup olmaktır.