Çalışma İlkelerimiz

Meke Süt çalışanları olarak verimliliğin arttırılması, sistemlerin geliştirilip korunması, işimizin gereklerini 
tek seferde en doğru biçimde getirmek konusunda sorumluluklarımızı kabul eder, kaynaklarımızı 
dikkatli ve etkin kullanıp her noktada başarıyı hedefleriz.

Meke Süt çalışanları olarak Kendini Yöneten Takımlar halinda çalışmayı benimsemiş, kaliteyi iyileştirici süreç ve
sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmeyi, farklı fikirleri en iyiye ulaşmada bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı süreç odaklı yönetim sistemi ile entegre ederek sürekli gelişmeye çalışırız.

Meke Süt çalışanları olarak çalışanlarımızın kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır, Kendini Yöneten Takımlar çerçevesinde dönüşümlü liderlik modelini uygulayarak bu konuda gelişmeleri için destek veririz.
Çalışanlarımızın işlerini yaparken en doğru kararları en doğru zamanda verebileceğine inanırız.